Jagiellonian University Repository

Profil praktyczny kształcenia w projektach zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (z 2013 r.)

pcg.skipToMenu

Profil praktyczny kształcenia w projektach zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (z 2013 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska