Jagiellonian University Repository

Konferencja naukowa nt. "Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich", Kraków, 24-25 maja 2012 r.

pcg.skipToMenu

Konferencja naukowa nt. "Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich", Kraków, 24-25 maja 2012 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska