Jagiellonian University Repository

Ocenianie strategiczne

Ocenianie strategiczne

Show full item record

dc.contributor.author Boratyn, Daria [USOS142560] pl
dc.date.accessioned 2019-10-16T12:02:31Z
dc.date.available 2019-10-16T12:02:31Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1733-0092 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85085
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Ocenianie strategiczne pl
dc.title.alternative Strategic grading pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-28 pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest problemowi oceniania strategicznego w systemach sędziowskich, który polega na uzyskaniu przez pewnego sędziego preferowanego przez niego wyniku wskutek podania nieszczerej oceny lub opinii. Wychodzimy od możliwości uzupełnienia reguł ustalania werdyktu przez szkocką ławę przysięgłych w sposób uniemożliwiający ławnikom manipulowanie tym werdyktem. Badamy też odporność na manipulację werdyktem przez ławników w systemie większości sztucznej stosowanym w polskim sądownictwie. Na tej podstawie zbudowany zostaje matematyczny model systemów sędziowskich, będący uogólnieniem modelu sformułowanego przez Balinskiego i Larakiego, bliski także klasycznemu modelowi Moulina. Nowy model opiera się na założeniu, że dla dowolnych ocen lub opinii da się określić, jak bardzo są sobie bliskie. Artykuł proponuje nową definicję oceniania strategicznego, uzasadniając jednocześnie, dlaczego jest ona potrzebna. Głównym zagadnieniem pracy jest charakteryzacja tych funkcji wyboru społecznego, które są w tym nowym modelu odporne na to zjawisko. Bazując na dowodzie Balinskiego i Larakiego, wykazano, że takimi funkcjami są statystyki pozycyjne, których szczególnym rodzajem jest wspomniana większość sztuczna. Artykuł zawiera również dowód twierdzenia mówiącego, że pod pewnymi dodatkowymi założeniami są to jedyne takie funkcje. pl
dc.subject.pl większość sztuczna pl
dc.subject.pl podejmowanie decyzji zbiorowej, pl
dc.subject.pl ocenianie strategiczne pl
dc.subject.pl systemy sędziowskie pl
dc.subject.pl statystyki pozycyjne pl
dc.description.number 31
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.7206/DEC.1733-0092.119 pl
dc.identifier.eissn 2391-761X pl
dc.title.journal Decyzje pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0