Jagiellonian University Repository

Polish Soil Classification, 6th edition : principles, classification scheme and correlations

pcg.skipToMenu

Polish Soil Classification, 6th edition : principles, classification scheme and correlations

Show full item record

dc.contributor.author Kabała, Cezary pl
dc.contributor.author Charzyński, Przemysław pl
dc.contributor.author Chodorowski, Jacek pl
dc.contributor.author Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.author Glina, Bartłomiej pl
dc.contributor.author Greinert, Andrzej pl
dc.contributor.author Hulisz, Piotr pl
dc.contributor.author Jankowski, Michał pl
dc.contributor.author Jonczak, Jerzy pl
dc.contributor.author Łabaz, Beata pl
dc.contributor.author Łachacz, Andrzej pl
dc.contributor.author Marzec, Marian pl
dc.contributor.author Mendyk, Łukasz pl
dc.contributor.author Musiał, Przemysław pl
dc.contributor.author Musielok, Łukasz [SAP14002869] pl
dc.contributor.author Smreczak, Bożena pl
dc.contributor.author Sowiński, Paweł pl
dc.contributor.author Świtoniak, Marcin pl
dc.contributor.author Uzarowicz, Łukasz pl
dc.contributor.author Waroszewski, Jarosław pl
dc.date.accessioned 2019-10-16T11:10:48Z
dc.date.available 2019-10-16T11:10:48Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2300-4967 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/85058
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Polish Soil Classification, 6th edition : principles, classification scheme and correlations pl
dc.title.alternative Systematyka gleb Polski, wydanie szóste : podstawy teoretyczne, schemat klasyfikacji i korelacje pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-97 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 94-96 pl
dc.identifier.weblink https://content.sciendo.com/view/journals/ssa/70/2/article-p71.xml pl
dc.subject.pl systematyka gleb pl
dc.subject.pl rząd gleb pl
dc.subject.pl typ gleb pl
dc.subject.pl geneza gleb pl
dc.subject.pl World Reference Base pl
dc.subject.pl Soil Taxonomy pl
dc.subject.en soil classification pl
dc.subject.en soil order pl
dc.subject.en soil type pl
dc.subject.en soil origin pl
dc.subject.en World Reference Base pl
dc.subject.en Soil Taxonomy pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.2478/ssa-2019-0009 pl
dc.identifier.eissn 2300-4975 pl
dc.title.journal Soil Science Annual pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-10-15 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0