Jagiellonian University Repository

Odd–even staggering in the yields of intermediate mass fragments from p+Ag collisions at EP=480 MEV

pcg.skipToMenu

Odd–even staggering in the yields of intermediate mass fragments from p+Ag collisions at EP=480 MEV

Show full item record

dc.contributor.author Singh, Udai [USOS243334] pl
dc.contributor.author Kamys, Bogusław [SAP11006618] pl
dc.contributor.author Sharma, Sushil [SAP14018287] pl
dc.contributor.author Pysz, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2019-10-14T13:40:59Z
dc.date.available 2019-10-14T13:40:59Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0587-4254 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84955
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Odd–even staggering in the yields of intermediate mass fragments from p+Ag collisions at EP=480 MEV pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1451-1461 pl
dc.description.volume 50 pl
dc.description.number 8 pl
dc.identifier.doi 10.5506/APhysPolB.50.1451 pl
dc.identifier.eissn 1509-5770 pl
dc.title.journal Acta Physica Polonica. B pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa