Jagiellonian University Repository

Książęta i namiestnicy : historycznoustrojowa glossa do Janusza Bieniaka wizji ustroju drugiej monarchii piastowskiej

pcg.skipToMenu

Książęta i namiestnicy : historycznoustrojowa glossa do Janusza Bieniaka wizji ustroju drugiej monarchii piastowskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych