Jagiellonian University Repository

Zastosowanie techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby sterowania procesem magazynowania energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych : cz. 1, Analiza zagadnienia optymalizacyjnego

Zastosowanie techniki obliczeń ewolucyjnych na ...

Show full item record

dc.contributor.author Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Gajer, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2015-06-01T05:52:29Z
dc.date.available 2015-06-01T05:52:29Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0033-2089 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8489
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby sterowania procesem magazynowania energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych : cz. 1, Analiza zagadnienia optymalizacyjnego pl
dc.title.alternative Implementation of evolutionary computation technique for control of energy storage process with the use of pumped storage electric plants : part 1, Analysis of optimization problem pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 88-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. 5 poz. pl
dc.abstract.pl Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy bloki elektroenergetyczne elektrowni cieplnych w sytuacji zainstalowania znacznego poziomu mocy w elektrowniach solarnych opartych na ogniwach fotowoltaicznych. Na potrzeby rozwiązania rozważanego zagadnienia optymalizacyjnego autorzy zaproponowali wykorzystanie techniki obliczeń ewolucyjnych. pl
dc.abstract.en The topic of the paper is about finding the solution of economic dispatch problem of thermal units in the electrical energetic system in the case of presence of solar power plants with high values of installed power. In the paper we propose to use evolutionary computations technique to solve the above mentioned optimization problem. pl
dc.subject.pl obliczenia ewolucyjne pl
dc.subject.pl system elektroenergetyczny pl
dc.subject.pl magazynowanie energii pl
dc.subject.pl ekonomiczny rozdział obciążeń pl
dc.subject.en evolutionary computation pl
dc.subject.en electrical energetic system pl
dc.subject.en energy storage pl
dc.subject.en economic dispatch problem pl
dc.description.volume 55 pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2449-9528 pl
dc.title.journal Elektronika pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)