Jagiellonian University Repository

Czy polska sztuka konceptualna ma płeć?

pcg.skipToMenu

Czy polska sztuka konceptualna ma płeć?

Show full item record

dc.contributor.author Hussakowska-Szyszko, Maria [SAP11006019] pl
dc.date.accessioned 2019-10-11T11:56:46Z
dc.date.available 2019-10-11T11:56:46Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2080-413X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84680
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy polska sztuka konceptualna ma płeć? pl
dc.title.alternative What is the gender of Polish conceptual art? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-39 pl
dc.description.additional Na pub. aut. podpis.: Maria Hussakowska. pl
dc.identifier.weblink http://www.doc.art.pl/pdf_sid6/hussakowska.m_SID6.pdf pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.publication 1,21 pl
dc.title.journal Sztuka i Dokumentacja pl
dc.title.volume Sztuka jako idea, ludzie, czas. W kręgu polskiego konceptualizmu = Art as an idea, as people, as time. In the sphere of Polish conceptualism pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-11 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa