Jagiellonian University Repository

Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów

pcg.skipToMenu

Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Show full item record

dc.contributor.author Kucharski, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2019-10-11T10:35:53Z
dc.date.available 2019-10-11T10:35:53Z
dc.date.created 2014 pl
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84644
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pl
dc.description.physical 441-445 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2015/Tom-8-Zeszyt-4-2015/art/6881/ pl
dc.subject.pl Rzeczpospolita Obojga Narodów pl
dc.subject.pl historia prawa pl
dc.subject.pl historia ustroju pl
dc.subject.pl Sejm pl
dc.subject.pl egzorbitancje pl
dc.subject.pl konstytucje egzorbitancyjne pl
dc.subject.pl ustawodawstwo pl
dc.subject.pl proces legislacyjny pl
dc.subject.pl źródła prawa pl
dc.subject.pl praworządność pl
dc.subject.pl prawa kardynalne pl
dc.subject.pl kontrola państwowa pl
dc.subject.en Polish-Lithuanian Commonwealth pl
dc.subject.en legal history pl
dc.subject.en constitutional history pl
dc.subject.en Sejm, pl
dc.subject.en egzorbitancje pl
dc.subject.en constitutions concerning egzorbitancje pl
dc.subject.en legislation pl
dc.subject.en legislative process pl
dc.subject.en sources of law pl
dc.subject.en rule of law pl
dc.subject.en Cardinal Laws pl
dc.subject.en government audit pl
dc.description.volume 8 (2015) pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.original Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.contributor.reviewer Górski, Kacper [USOS127847] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-11 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych