Jagiellonian University Repository

Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów

pcg.skipToMenu

Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych