Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Hypergraph grammars in hp-adaptive finite element methodAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Ślusarczyk Grażyna
Paszyńska Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Ślusarczyk Grażyna
Paszyńska Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Ślusarczyk Grażyna
Paszyńska Anna