Jagiellonian University Repository

Z notatek tłumaczy liberatury

Z notatek tłumaczy liberatury

Show full item record

dc.contributor.author Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.date.accessioned 2015-05-29T11:03:06Z
dc.date.available 2015-05-29T11:03:06Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0041-4808 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8447
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Z notatek tłumaczy liberatury pl
dc.title.alternative From the notebooks of liberature translators pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 14 pl
dc.description.additional Paginacja odnosi się do dodatku Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury "Odnalezione w tłumaczeniu" pl
dc.identifier.weblink https://www.tygodnikpowszechny.pl/z-notatek-tlumaczy-liberatury-25204 pl
dc.abstract.pl Artykuł zwięźle przedstawia główne wyzwania, jakie stawia tłumaczom liberatura, tj. literatura, w której materialny kształt tekstu jest również nośnikiem znaczenia. pl
dc.abstract.en The article presents briefly major challenges faced by traslators of liberature, i.e. literature in which the material presentation of text is semantically charged. pl
dc.subject.pl tłumaczenie pl
dc.subject.pl liberatura pl
dc.subject.pl materialność tekstu literackiego pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en liberature pl
dc.subject.en materiality of the literary text pl
dc.description.number 51-52 (3415-3416) pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.identifier.eissn 1689-1902 pl
dc.title.journal Tygodnik Powszechny : Dodatek Odnalezione w Tłumaczeniu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-05-29 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype OtherArticle pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)