pcg.skipToMenu

Transformacje Prawa Prywatnego

 


Transformacje Prawa Prywatnego jest kwartalnikiem poświęconym naukowym przemianom w dziedzinie prawa prywatnego.

Czasopismo jest prowadzone przez pracowników naukowych oraz osoby związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 2000 roku.

Od numeru 1/2006 teksty są w całości i nieodpłatnie dostępne online.

Strona internetowa czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego

Collections in this community

Search

Skip to the footer

Discover