Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu modelu współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z Wojskami Specjalnymi

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu modelu współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z Wojskami Specjalnymi

Show full item record

dc.contributor.author Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.author Jagnieża, A. pl
dc.contributor.author Matyasik, G. pl
dc.date.accessioned 2019-10-09T14:13:15Z
dc.date.available 2019-10-09T14:13:15Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84374
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title W poszukiwaniu modelu współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z Wojskami Specjalnymi pl
dc.title.alternative In search of a model of cooperation between Territorial Defense Forces and Special Operations Forces pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii pl
dc.description.physical 48-52 pl
dc.description.additional Na publ. wszyscy autorzy podpisani inicjałami imion. Publ. nie posiada numeru ISBN pl
dc.identifier.weblink https://fibis.pl/wp-content/uploads/2019/10/RAPORT-Wyzwania-dla-bezpiecze%C5%84stwa-wsp%C3%B3%C5%82czesnej-Polski-FIBiS.pdf pl
dc.subject.pl Wojska Obrony Terytorialnej pl
dc.subject.pl Wojska Specjalne pl
dc.subject.pl zagrożenia hybrydowe pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo narodowe pl
dc.subject.en Terytorial Defence Forces pl
dc.subject.en Special Operations Forces pl
dc.subject.en hybrid threats pl
dc.subject.en national security pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Wyzwania dla bezpieczeństwa współczesnej Polski : raport fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-08 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Report pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 10; liczba stron 62; liczba arkuszy wydawniczych 5,5; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa