Jagiellonian University Repository

Петро Пиртей як дослідник лемківських говірок

Петро Пиртей як дослідник лемківських говірок

Show full item record

dc.contributor.author Hojsak, Wiktoria [SAP11018097] pl
dc.contributor.editor Hojsak, Wiktoria [SAP11018097] pl
dc.contributor.editor Stępnik-Szeptyńska, Jadwiga [SAP11019812] pl
dc.contributor.editor Zięba, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2015-05-28T12:53:28Z
dc.date.available 2015-05-28T12:53:28Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63896-05-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8398
dc.language ukr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Петро Пиртей як дослідник лемківських говірок pl
dc.title.alternative Petro Pirtej âk doslìdnik lemkìvs'kih govìrok pl
dc.title.alternative Petro Pyrtej jako badacz gwar łemkowskich pl
dc.title.alternative Petro Pyrtej as a researcher of Lemko dialects pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Koło Naukowe Ukrainistów Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.pubinfo : Zjednoczenie Łemków pl
dc.description.physical 117-131 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 129-130 pl
dc.abstract.pl W artykule przypomniano postać Petra Pyrteja - nauczyciela pochodzącego z Łemkowszczyzny. Dokonano także charakterystyki przygotowanych przez niego prac z zakresu gwar łemkowskich: "Słownika gwar łemkowskich" oraz gramatyki łemkowskich dialektów "Gwary łemkowskie: fonetyka i morfologia". Podkreślono wagę wspomnianych opracowań dla osób zajmujących się gwarami łemkowskimi lub nimi mówiących i potrzebę pełnego wydania obu tekstów. pl
dc.abstract.en The article deals with a figure of Petro Pyrtej – a teacher coming from Lemko region. His works: “Словник лемківських говірок” and grammar of Lemko dialect "Лемківський діалект: фонетика і морфологія", which have been prepared by him in the field of Lemko dialects, are characterized in the article. The author emphasizes the importance of these studies for investigators of Lemko dialects and for people, who speak them, therefore it’s necessary to publish both these books. pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Region karpacki : historia, język, kultura pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Ukraina na przestrzeni wieków 7; 2012-05-10; 2012-05-11; Gorlice; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)