Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Nrf2 sequesters keap1 preventing podosome disassembly ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Klóska Damian
Kopacz Aleksandra
Cysewski, Dominik
Aepfelbacher, Martin
Dulak Józef
Józkowicz Alicja
Grochot-Przęczek Anna

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Klóska Damian
Kopacz Aleksandra
Cysewski, Dominik
Aepfelbacher, Martin
Dulak Józef
Józkowicz Alicja
Grochot-Przęczek Anna

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Klóska Damian
Kopacz Aleksandra
Cysewski, Dominik
Aepfelbacher, Martin
Dulak Józef
Józkowicz Alicja
Grochot-Przęczek Anna