Jagiellonian University Repository

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2010 na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)

pcg.skipToMenu

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2010 na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)

Show full item record

dc.contributor.author Więcław-Michniewska, Joanna [SAP11015997] pl
dc.contributor.author Kasprzyk, Łukasz pl
dc.contributor.editor Soja, Maria [SAP11007804] pl
dc.contributor.editor Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.date.accessioned 2019-10-02T06:13:46Z
dc.date.available 2019-10-02T06:13:46Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-62-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83803
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2010 na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 253-269 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 267-269 pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000161_19&notka=Sm9hbm5hIFdpZX1jbH1hdy1NaWNobmlld3NrYSwgTH11a2FzeiBLYXNwcnp5ayAyMDExIFpyb316fW5pY293YW5pZSBwcnplc3RyemVubmUgd3lrb3J6eXN0YW5pYSBzfXJvZGtvfQ== pl
dc.title.container Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa