Jagiellonian University Repository

Skutki wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych w Krakowie w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym

pcg.skipToMenu

Skutki wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych w Krakowie w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych