Jagiellonian University Repository

Archeolog w labiryncie popkultury

pcg.skipToMenu

Archeolog w labiryncie popkultury

Show full item record

dc.contributor.author Kołodziejczyk, Piotr [SAP12020043] pl
dc.date.accessioned 2019-10-01T11:16:55Z
dc.date.available 2019-10-01T11:16:55Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2081-1446 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83765
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Archeolog w labiryncie popkultury pl
dc.title.alternative Archaeologist and the maze of pop-culture pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-24 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/115/pk10 pl
dc.abstract.pl Archeologia to jedna z tych nauk, które odcisnęły swoje piętno na współczesnym, popkulturowym obrazie humanistyki w sposób niepodważalny i znaczący. Wizerunek archeologów kreowany przez popkulturę jest jednak w znacznej mierze odległy od naukowej rzeczywistości i przysparza samym naukowcom tyleż korzyści co problemów. Popkulturowy wizerunek tej nauki jest efektem działania wielu czynników. Należą do nich wielkie produkcje filmowe, tradycja literacka, media poszukujące ciekawej i sensacyjnej rozrywki i aktywność samych archeologów, przekazujących z różnym skutkiem do otoczenia informacje o swoich działaniach. To wszystko sprawia, że archeologia owiana jest często zdaniem wielu ludzi swoistym nimbem tajemnicy zaś w społecznej świadomości wiąże się z podróżami i odkrywaniem zapomnianych, niebezpiecznych grobowców i świątyń, a także z poszukiwaniem skarbów, służących zdaniem wielu, dobrobytowi ich odkrywców. Czy warto podsycać ten obraz czy raczej należy z nim walczyć? pl
dc.subject.pl archeologia pl
dc.subject.pl popkultura pl
dc.subject.pl nauka popularna pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl humanistyka pl
dc.subject.en archaeology pl
dc.subject.en pop-culture pl
dc.subject.en popular science pl
dc.subject.en public engagement pl
dc.subject.en media pl
dc.subject.en humanities pl
dc.description.volume 2014 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.journal Perspektywy Kultury pl
dc.title.volume Nauki humanistyczne wobec współczesnej kultury popularnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-30 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa