Jagiellonian University Repository

W stronę intermedialności : szwedzka droga do neoawangardy a sprawa polska

W stronę intermedialności : szwedzka droga do ...

Show full item record

dc.contributor.author Wasilewska-Chmura, Magdalena [SAP11014392] pl
dc.contributor.editor de Bończa Bukowski, Piotr [SAP11016927] pl
dc.contributor.editor Szewczyk-Haake, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2015-05-28T11:07:35Z
dc.date.available 2015-05-28T11:07:35Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7654-207-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8371
dc.language pol pl
dc.title W stronę intermedialności : szwedzka droga do neoawangardy a sprawa polska pl
dc.title.alternative Towards intermediality : the Swedish way to neo-avantgarde versus the Polish one pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pl
dc.pubinfo Gniezno : Instytut Kultury Europejskiej pl
dc.description.physical 111-138 pl
dc.abstract.pl Rozwój szwedzkiej neoawangardy jest rezultatem specyfiki procesu historycznoliterackiego, przebiegającego w pewnej izolacji wobec modernizmu europejskiego. Jej radykalizm wynikał ze świadomości intermedialnej, która przyniosła oryginalne techniki i gatunki, m.in. text-sound composition. Polska poezja konkretna, traktowana jako materiał porównawczy, reprezentuje tradycję europejskiego "centrum" i pozostaje w tradycyjnym związku ze sztukami plastycznymi. pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl poezja konkretna pl
dc.subject.pl muzyka współczesna pl
dc.subject.pl intermedialność pl
dc.subject.pl oralność pl
dc.subject.pl performatywność pl
dc.subject.pl estetyka XX wieku pl
dc.subject.pl neoawangarda pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en concrete poetry pl
dc.subject.en modern music pl
dc.subject.en intermediality pl
dc.subject.en orality pl
dc.subject.en the performative pl
dc.subject.en aesthetics of the 20th century pl
dc.description.series Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Seria Monografie, ISSN 2082-596X; t. 13 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.title.container Kształty nowoczesności : studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej = Shapes of modernity : comparative studies in polish and swedish literature pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Wasilewska-Chmura, Magdalena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)