Jagiellonian University Repository

Różnorodność pokoleniowa pracowników a preferowany model kultury organizacyjnej

pcg.skipToMenu

Różnorodność pokoleniowa pracowników a preferowany model kultury organizacyjnej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska