Jagiellonian University Repository

Europa na przecięciu kultur : jednostka w europejskiej przestrzeni : "Kod nieznany" Michel Haneke i "Noi Albinoi" Dagur Kári

pcg.skipToMenu

Europa na przecięciu kultur : jednostka w europejskiej przestrzeni : "Kod nieznany" Michel Haneke i "Noi Albinoi" Dagur Kári

Show full item record

dc.contributor.author Bogunia-Borowska, Małgorzata [SAP11017925] pl
dc.date.accessioned 2019-09-30T10:59:27Z
dc.date.available 2019-09-30T10:59:27Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83680
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Europa na przecięciu kultur : jednostka w europejskiej przestrzeni : "Kod nieznany" Michel Haneke i "Noi Albinoi" Dagur Kári pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-11] pl
dc.identifier.weblink http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3490 pl
dc.abstract.pl Tekst jest próbą odpowiedzenia na pytanie jaka jest współczesna Europa i jak na jej obszarze czuje się człowiek? Marzenie o zjednoczonej Europie bez wojen ziściło się w XX wieku. Mamy zatem jeden polityczny organizm. Pozostaje jednak wiele pytań, które dotyczą tego, jak w tej przestrzeni czuje się jednostka ludzka? Czy ma poczucie bezpieczeństwa? Z jakimi wyzwaniami muszą się zmagać Europejczycy i czy są w ogóle szczęśliwi? Czy ich egzystencja w różnych zakątkach zjednoczonej wspólnoty wykreowała przestrzeń wolności czy ograniczeń? Jaka jest Europa wielu kultur? Jak przeciętny Europejczyk doświadcza makroprocesów takich jak globalizacja, konsumeryzm, ekspansję światowych koalicji, a także globalnych kryzysów, migracji ludzi oraz kulturowych konfrontacji? Wiele z tych pytań stawiają także w bardziej lub mniej świadomy sposób Michale Haneke i Dagur Kári. Przedstawiając swoje wizje różnych obszarów Europy mierzą się z pytaniami o współczesne granice wolności i zniewolenia jednostki. Pytają o mechanizmy, które powodują, że życie ludzi wymyka się im spod kontroli. Stawiają pytania o aktualne zagrożenia, a także dążenia współczesnych Europejczyków. Są to zatem absolutnie fundamentalne kwestie o kondycję człowieka zamieszkującego europejskie przestrzenie, o jego wartości, priorytety i szanse życiowe, o wyzwania jakim musi stawić czoła. Zobaczmy zatem, jakie pojawiają się odpowiedzi i jaka wizja europejskiego człowieka i jego kondycji jest przedstawiona we wspomnianych filmowych obrazach. pl
dc.abstract.en The dream of a united community - Europe without wars came true in the twentieth century. However, there remain a lot of questions, which concern everyday life of ordinary people who have to confront the advantages and disadvantages of new European situations. What challenges they face and whether the Europeans are at all happy? Do they have a sense of security? Does their existence in various parts of a united community created a space of freedom or restriction? What is the Europe of many cultures? Does the average European experience of macroprocesses such as globalization, consumerism, global expansion of the coalition, and global crises, migration of people and culture of confrontation? The great European film director like Michael Haneke and Dagur Kari also pose such important questions. They are posing questions about the current state and future of the united European community. They touch the difficult and uncomfortable issues like the limitation to freedom and enslavement of the individual. They ask about the mechanisms that make people’s lives spinning out of control. They pose questions about current threats, as well as the aspirations of modern Europeans. They attempt to try to look at the problems of Europe from the perspective of individuals. Europe is not only the institutions, organizations, politics or economics. Europe is above all people. People who in their everyday lives must confront their own dreams and imaginations of the European world with what they encountered in practice. The text presents the diagnosis of Europe from the perspective of a man who inhabited it seen through the eyes of representatives of European cinema. pl
dc.subject.pl Europa pl
dc.subject.pl globalizacja pl
dc.subject.en Europe pl
dc.subject.en globalisation pl
dc.description.number 21 pl
dc.identifier.eissn 1642-9826 pl
dc.title.journal Kultura i Historia pl
dc.title.volume Humanistyka cyfrowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa