Jagiellonian University Repository

Nie tak dawno, nie tak daleko : strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu

pcg.skipToMenu

Nie tak dawno, nie tak daleko : strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu

Show full item record

dc.contributor.author Doległo, Sławomir [SAP14031291] pl
dc.date.accessioned 2019-09-30T07:48:53Z
dc.date.available 2019-09-30T07:48:53Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-953785-2-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83640
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nie tak dawno, nie tak daleko : strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu pl
dc.title.alternative Not long ago, not far away : communicative strategies of the Holocaust memorials pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.description.physical 224 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 214-224 pl
dc.identifier.weblink www.media.uj.edu.pl/publikacje pl
dc.description.publication 10 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-953785-3-9 pl
dc.date.accession 2019-09-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska