Jagiellonian University Repository

Czynniki motywujące współczesnych wolontariuszy na przykładzie UEFA Euro U21

pcg.skipToMenu

Czynniki motywujące współczesnych wolontariuszy na przykładzie UEFA Euro U21

Show full item record

dc.contributor.author Kucharska, Monika pl
dc.contributor.author Borysewicz, Adam pl
dc.contributor.editor Batorski, Jarema [SAP11018775] pl
dc.contributor.editor Perechuda, Igor [SAP14015890] pl
dc.date.accessioned 2019-09-27T13:41:11Z
dc.date.available 2019-09-27T13:41:11Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-940368-6-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83615
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czynniki motywujące współczesnych wolontariuszy na przykładzie UEFA Euro U21 pl
dc.title.alternative Motivational factors of contemporary volunteers on the example of UEFA Euro U21 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Jagielloński Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.description.physical 109-123 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 122 pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach dynamicznie wzrasta udział i znaczenie wolontariuszy przy organizacji imprez sportowych. Zdecydowana większość znaczących wydarzeń sportowych wręcz nie mogłaby się odbyć bez udziału rzeszy wolontariuszy. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących czynników motywujących współczesnych wolontariuszy w Polsce oraz ich opinii na temat pełnienia wolontariatu sportowego. W badaniach zaadaptowano model motywacji wolontariuszy sportowych autorstwa Bang i Ross (2009). Kwestionariusz ankiety został skierowany do wolontariuszy działających podczas UEFA Euro U21. Wyniki badań pozwoliły określić wagę czynników motywacyjnych (w kategoriach: wartości, zaangażowanie społeczne, kontakty interpersonalne, kariera, rozwój osobisty, stosunek do sportu oraz nagrody zewnętrzne). Wykazano także, że korelacja między siłą motywacji a zadowoleniem z pełnionego wolontariatu jest słaba. pl
dc.abstract.en In last few years there have been a big growth in contribution and importance of volunteers involved in the organization of sports events. Volunteers are essential in sports events. Aim of this article is to present the results of research on the motivational factors of modern volunteers in Poland and what volunteers think about being part of events. In this article, sport volunteer motivation model made by Bang and Ross (2009) was taken into consideration. Surveys were directed to volunteers which were part of UEFA Euro U21. Result of survey can show how big is the impact of any motivational factor (in categories: values, social involvement, interpersonal contacts, career, personal development, attitude to sport and external awards). Result of survey showed that correlation between motivational level and satisfaction of being volunteer was relatively low. pl
dc.subject.pl wolontariat sportowy pl
dc.subject.pl wolontariusz pl
dc.subject.pl motywacja pl
dc.subject.pl UEFA Euro U21 pl
dc.subject.en sport voluntary pl
dc.subject.en volunteer pl
dc.subject.en motivation pl
dc.subject.en UEFA Euro U21 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Sportowe zarządzanie : młodzi o sporcie 2019 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 15; liczba stron 146; liczba arkuszy wydawniczych 9,7; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa