Jagiellonian University Repository

Polscy pisarze literatury fantastycznej w pogoni za sławą (przed rokiem 1989 i później)

pcg.skipToMenu

Polscy pisarze literatury fantastycznej w pogoni za sławą (przed rokiem 1989 i później)

Show full item record

dc.contributor.author Michalik, Anna [USOS112026] pl
dc.date.accessioned 2019-09-27T11:03:19Z
dc.date.available 2019-09-27T11:03:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83590
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polscy pisarze literatury fantastycznej w pogoni za sławą (przed rokiem 1989 i później) pl
dc.title.alternative Polish fantasy writers in the pursuit of fame (before and after 1989) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-163 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 162-163 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi próbę prześledzenia zmian dotyczących statusu pisarza na polskim rynku wydawniczym przed rokiem 1989 i później. Analizie zostaną poddane wątki związane z pisarzami przynależącymi gatunkowo do literatury fantastycznej, gdyż ten gatunek paradoksalnie umożliwiał najpełniejszy opis ówczesnej rzeczywistości. Omówione będą kwestie niegdysiejszego funkcjonowania pisarza na rynku wydawniczym (determinowanym przez politykę państwową). Zestawione to zostanie ze współczesnymi sposobami działalności pisarskiej, koncentrującymi się na świadomym graniu własną marką oraz nowym sposobie utrzymywania więzi z odbiorcą. pl
dc.abstract.en This paper is an attempt to trace changes concerning the writer's status on the Polish publishing market before and after 1989. The analysis will cover threads related to writers belonging mainly to speculative fiction, because this genre paradoxically enabled the most comprehensive description of the contemporary reality. Also it will be discussed the issues related to the writer's past performance on the publishing market (determined by state policy). It will be combined with contemporary methods of writing activity, focusing on conscious playing with own brand and new ways of maintaining a relationship with the recipient. pl
dc.subject.pl polska literatura fantastyczna pl
dc.subject.pl status pisarza pl
dc.subject.pl rynek wydawniczy pl
dc.subject.en Polish fantasy writers pl
dc.subject.en status of the writer pl
dc.subject.en publishing market pl
dc.description.number 24 (1) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.10.2019.24.09 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Tradycja i nowoczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska