Jagiellonian University Repository

Kobiece dążenia do anielskości : czyli o "Regule dla pustelnicy" Aelreda z Rievaulx

Kobiece dążenia do anielskości : czyli o "Regule dla ...

Show full item record

dc.contributor.author Labijak, Alicja pl
dc.date.accessioned 2019-09-27T10:47:39Z
dc.date.available 2019-09-27T10:47:39Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83582
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kobiece dążenia do anielskości : czyli o "Regule dla pustelnicy" Aelreda z Rievaulx pl
dc.title.alternative Women's angelicity aspirations : about Aelred of Rievaulx's "Rule for a solitary" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 115-125 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 125 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą dążeń do osiągnięcia anielskiego ideału przez kobietę - pustelnicę - na podstawie średniowiecznej Reguły dla pustelnicy Aelreda z Rievaulx. Reguła zasadza się na relacji pomiędzy sferą duszy i ciała oraz rzuca światło na rozpowszechniony w średniowieczu (i w czasach późniejszych) sposób postrzegania zmysłowości kobiecej. Zdaniem autora cechuje się ona pobudliwością większą od tej, której doświadczają mężczyźni, i z tego względu wymaga przedsięwzięcia surowych środków zaradczych. pl
dc.abstract.en The article presents the problem of the aspirations to achieve an angelic ideal by a woman - a hermit. The basis is the medieval Rule for Hermits written by Aelred of Rievaulx. The Rule show the relationship between the realm of the soul and the body. The Rule sheds light on the widespread in the Middle Ages (and in later times) way of perceiving female sensuality, which is characterized by excitability greater than that experienced by men and therefore requires undertaking of strict remedies. pl
dc.subject.pl kobiecość pl
dc.subject.pl średniowiecze pl
dc.subject.pl pustelnica pl
dc.subject.pl asceza pl
dc.subject.pl Aelred z Rievaulx pl
dc.subject.pl chrystianizm kobiecy pl
dc.subject.pl zmysłowość pl
dc.subject.pl duchowość pl
dc.subject.pl angelologia pl
dc.subject.pl eremityzm pl
dc.subject.en femininity pl
dc.subject.en Middle Ages pl
dc.subject.en hermits pl
dc.subject.en asceticism pl
dc.subject.en Aelred of Rievaulx pl
dc.subject.en feminine christianity pl
dc.subject.en sensuality pl
dc.subject.en spirituality pl
dc.subject.en angelology pl
dc.subject.en eremithism pl
dc.description.number 24 (1) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.10.2019.24.07 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Tradycja i nowoczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska