Jagiellonian University Repository

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

pcg.skipToMenu

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

Show full item record

dc.contributor.editor Kurowska, Katarzyna [USOS161271] pl
dc.contributor.editor Czerkies, Dorota [USOS145657] pl
dc.contributor.editor Olszowska, Karolina [USOS142199] pl
dc.contributor.editor Sztuka, Maria [USOS268117] pl
dc.contributor.editor Świt, Joanna [USOS144862] pl
dc.contributor.editor Stożek, Joanna [USOS143100] pl
dc.contributor.editor Kwiatkowski, Fryderyk [USOS99679] pl
dc.contributor.editor Lasak, Alicja [USOS215607] pl
dc.contributor.editor Ścibior, Agnieszka [USOS160092] pl
dc.contributor.editor Pawlina, Agata [USOS113320] pl
dc.contributor.editor Małysa-Janczy, Zofia [USOS115027] pl
dc.contributor.editor Tkacz, Ewelina [SAP14042930] pl
dc.date.accessioned 2019-09-27T09:23:59Z
dc.date.available 2019-09-27T09:23:59Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83564
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://academic-journals.eu/pl/czasopisma/zeszyty-naukowe-td-uj.-nauki-humanistyczne/n,157,tradycja-i-nowoczesno pl
dc.description.number 24 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Tradycja i nowoczesność pl
dc.date.accession 2019-09-27 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.contributor.serieseditor Tkacz, Ewelina [SAP14042930] pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska