Jagiellonian University Repository

Pochodzenie kilku gwarowych nazw mniszka pospolitego, Taraxacum officinale Web

pcg.skipToMenu

Pochodzenie kilku gwarowych nazw mniszka pospolitego, Taraxacum officinale Web

Show full item record

dc.contributor.author Waniakowa, Jadwiga [SAP11018465] pl
dc.contributor.editor Migdał, Jolanta pl
dc.contributor.editor Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2015-05-28T10:19:06Z
dc.date.available 2015-05-28T10:19:06Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63664-11-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8354
dc.language pol pl
dc.title Pochodzenie kilku gwarowych nazw mniszka pospolitego, Taraxacum officinale Web pl
dc.title.alternative The origin of some dialectal names of common dandelion, Taraxacum officinale Web pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Rys pl
dc.description.physical 395-402 pl
dc.subject.pl fitonimy pl
dc.subject.pl nazwy roślin pl
dc.subject.pl onomastyka pl
dc.subject.pl etymologia pl
dc.subject.en fitonyms pl
dc.subject.en names of plants pl
dc.subject.en onomastics pl
dc.subject.en etymology pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 0,43 pl
dc.title.container Cum reverentia, gratia, amicitia... : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Waniak, Jadwiga: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)