Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Democracy 2.0 : political interaction in new mediaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Nowina Konopka Maria
Lakomy, Mirosław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nowina Konopka Maria
Lakomy, Mirosław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nowina Konopka Maria
Lakomy, Mirosław