Jagiellonian University Repository

Fotografia jako narzędzie pracy z zagadnieniem pamięci

Fotografia jako narzędzie pracy z zagadnieniem pamięci

Show full item record

dc.contributor.author Gajda, Kinga [SAP11019873] pl
dc.contributor.editor Gajda, Kinga [SAP11019873] pl
dc.contributor.editor Tkachenko, Natalia pl
dc.date.accessioned 2019-09-26T06:41:27Z
dc.date.available 2019-09-26T06:41:27Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64554-96-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83453
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Fotografia jako narzędzie pracy z zagadnieniem pamięci pl
dc.title.alternative Photography as a working method with the issue of memory pl
dc.title.alternative Фотографія як знаряддя праці з питанням пам'яті pl
dc.title.alternative Fotografìâ âk znarâddâ pracì z pitannâm pam'âtì pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Oświęcim : Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu pl
dc.description.physical 21-32 pl
dc.description.additional Publikacja trójjęzyczna (polski, ukraiński, angielski). Tekst polski s. 21-24, ukraiński s. 25-28, angielski s. 29-32. Autorka wyst. z drugim imieniem, jako Kinga Anna Gajda pl
dc.identifier.weblink http://www.mdsm.pl/images/download/Powrot_do_przyszlosci.pdf pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.title.container Powrót do przyszłości : kształtujemy wspólną pamięć = Назад у майбутнє : формуємо спільну пам’ять = Nazad u majbutnê : formuêmo spìlʹnu pam`âtʹ = Back to the future : shaping common memory pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project Powrót do przyszłości - kształtujemy wspólną pamięć pl
dc.sourceinfo liczba autorów 24; liczba stron 73; liczba arkuszy wydawniczych 6; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa