Jagiellonian University Repository

Tod oder Wiedergeburt? : zur Rhetorik zwischen 1720 und 1760 in Deutschland

pcg.skipToMenu

Tod oder Wiedergeburt? : zur Rhetorik zwischen 1720 und 1760 in Deutschland

Show full item record

dc.contributor.author Zarychta, Paweł [SAP11217356] pl
dc.date.accessioned 2019-09-25T08:49:31Z
dc.date.available 2019-09-25T08:49:31Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2303-7 pl
dc.identifier.issn 1897-3035 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83362
dc.language ger pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Tod oder Wiedergeburt? : zur Rhetorik zwischen 1720 und 1760 in Deutschland pl
dc.title.alternative Śmierć czy odrodzenie? : o retoryce w latach 1720–1760 w Niemczech pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 137-147 pl
dc.description.additional Streszcz. s. 147 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SLit/article/view/1256 pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2084-3933 pl
dc.title.journal Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-25 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych