Jagiellonian University Repository

Lęk przed utratą pracy a problemy psychosomatyczne człowieka

pcg.skipToMenu

Lęk przed utratą pracy a problemy psychosomatyczne człowieka

Show full item record

dc.contributor.author Sęczkowska, Karolina [USOS143665] pl
dc.date.accessioned 2019-09-24T11:37:34Z
dc.date.available 2019-09-24T11:37:34Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2657-6406 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83292
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Lęk przed utratą pracy a problemy psychosomatyczne człowieka pl
dc.title.alternative Job insecurity and human's psychosomatic problems pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 16-21 pl
dc.identifier.weblink https://exante.com.pl/problemy-nauk-medycznych-i-nauk-o-zdrowiu-teoria-i-praktyka/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza uwarunkowań i konsekwencji lęku przed utratą pracy, ze szczególnym uwzględnieniem skutków zdrowotnych w obszarze następstw somatycznych oraz psychologicznych. W opracowaniu przedstawiono także determinanty oraz konsekwencje lęku przed utratą pracy. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to characterize the concept of job insecurity, with emphasize on health consequences, in the somatic and psychological range. The study also presents the determinants and consequences of job insecurity. pl
dc.subject.pl lęk przed utratą pracy pl
dc.subject.pl problemy psychosomatyczne pl
dc.subject.pl zdrowie pl
dc.subject.en job insecurity pl
dc.subject.en psychosomatically problems pl
dc.subject.en health pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2657-7402 pl
dc.title.journal Problemy Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa