Jagiellonian University Repository

Nieumyślne przestępstwa aborcyjne : uwagi de lege ferenda na marginesie wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z 27 września 2010 r. (V KK 34/10)

pcg.skipToMenu

Nieumyślne przestępstwa aborcyjne : uwagi de lege ferenda na marginesie wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z 27 września 2010 r. (V KK 34/10)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych