Jagiellonian University Repository

Interpretacja znamion przestępstwa naruszenia miru domowego w kontekście reguł wykładni językowej : uwagi na marginesie artykułu P. Dyluś i K. Wiśniewskiej "Właściciel jako podmiot czynności sprawczej przestępstwa z art. 193 k.k."

Interpretacja znamion przestępstwa naruszenia miru ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych