Jagiellonian University Repository

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec migracji meksykańskiej w XXI wieku

pcg.skipToMenu

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec migracji meksykańskiej w XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.author Kleszczyńska, Iga [USOS178350] pl
dc.date.accessioned 2019-09-23T08:02:38Z
dc.date.available 2019-09-23T08:02:38Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1896-8511 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83128
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec migracji meksykańskiej w XXI wieku pl
dc.title.alternative US foreign policy towards Mexican migration in the 21st century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-56 pl
dc.description.number 20 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.journal Arena pl
dc.title.volume Migracje Międzynarodowe pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa