Jagiellonian University Repository

Pokonać granice : historia mówiona w krajoznawstwie : sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. "Rola krajoznawstwa w społeczno-ekonomicznym i kulturalnym rozwoju regionu", 10-12 października 2012 r., Winnica, Ukraina

pcg.skipToMenu

Pokonać granice : historia mówiona w krajoznawstwie : sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. "Rola krajoznawstwa w społeczno-ekonomicznym i kulturalnym rozwoju regionu", 10-12 października 2012 r., Winnica, Ukraina

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa