Jagiellonian University Repository

Inkumbenci w Sejmie, czyli przyczynek do charakterystyki posła z długoletnim stażem parlamentarnym

pcg.skipToMenu

Inkumbenci w Sejmie, czyli przyczynek do charakterystyki posła z długoletnim stażem parlamentarnym

Show full item record

dc.contributor.author Czernek, Paulina [USOS127804] pl
dc.date.accessioned 2019-09-19T08:27:03Z
dc.date.available 2019-09-19T08:27:03Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/82975
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Inkumbenci w Sejmie, czyli przyczynek do charakterystyki posła z długoletnim stażem parlamentarnym pl
dc.title.alternative Incumbents in the parliament : a contribution to a profile of the longest serving member in the Polish parliament pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-91 pl
dc.identifier.weblink http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2018/12/e-Politikon-numer-28-2018.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule autorka poddaje identyfikacji elementy kariery politycznej inkumbenta - czyli polityka z długoletnim stażem parlamentarnym. Celem pracy jest: odpowiedź na pytanie kim są wielokadencyjni politycy w polskim Sejmie oraz przedstawienie elementów kariery politycznej inkumbenta. Badanie objęło siedem pełnych kadencji Sejmu, czyli lata 1991-2015. Identyfikację modelu poprzedza analiza zgromadzonego materiału badawczego, czyli sylwetek i elementów kariery 39 posłów dobranych celowo. Przeprowadzone badanie ma charakter przyczynkowy, a wspominany model został wskazany przede wszystkim na podstawie ilościowej i porównawczej analizy personalnych oraz instytucjonalnych cech posłów. Opisane w niniejszym artykule badania w zamyśle swym stanowić mają wstępny element szerszej całości analizy polskich inkumbentów politycznych. pl
dc.abstract.en The author of the article aims to identify a political career of an incumbent - the longest-serving politician. The objective of the present work is to answer the question: who the longest-serving politicians in the Polish Parliament are as well as to present the career path of an incumbent. The time range taken into analysis encompasses seven terms of office of the Polish Parliament, namely the years 1991-2015. The identification of an incumbent is preceded by the analysis of the research material gathered, that is the profiles and the political careers of the 39 MPs chosen individually. The study conducted is of contributive nature and the aforementioned model has been identified on the basis of the quantitative and comparative analysis of the MPs’ personal and institutional characteristics. The research described in the present article is intended to provide a preliminary element to the wider analysis of the Polish political incumbents. pl
dc.subject.pl poseł pl
dc.subject.pl inkumbenci pl
dc.subject.pl polityk wielokadencyjny pl
dc.subject.pl wybory parlamentarne pl
dc.subject.pl Sejm pl
dc.description.number 28 pl
dc.description.points 8 pl
dc.identifier.eissn 2084-5294 pl
dc.title.journal e-Politikon pl
dc.title.volume From research on political leadership pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-09-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)