Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Effect of crossing C57BL/6 and FVB mouse strains on basal cytokine expression

Effect of crossing C57BL/6 and FVB mouse strains on ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska