Jagiellonian University Repository

Wpływ odmiany kościelnej języka na polszczyznę ogólną na przykładzie "ubogacać (się) – ubogacić (się)"

pcg.skipToMenu

Wpływ odmiany kościelnej języka na polszczyznę ogólną na przykładzie "ubogacać (się) – ubogacić (się)"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa