Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Afektywne manifesty : wstępAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Nycz Ryszard

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Nycz Ryszard

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Nycz Ryszard