Jagiellonian University Repository

Modelling radiation damage to pixel sensors in the ATLAS detector

Modelling radiation damage to pixel sensors in the ...

Show full item record

dc.contributor.author Pałka, Marek [SAP14007322] pl
dc.contributor.author Richter-Wąs, Elżbieta [SAP11013626] pl
dc.contributor.other Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2894 pl
dc.date.accessioned 2019-09-17T13:00:13Z
dc.date.available 2019-09-17T13:00:13Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/82858
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode *
dc.title Modelling radiation damage to pixel sensors in the ATLAS detector pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.1088/1748-0221/14/06/P06012 pl
dc.identifier.eissn 1748-0221 pl
dc.title.journal Journal of Instrumentation pl
dc.contributor.institution ATLAS Collaboration pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid P06012 pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0