Jagiellonian University Repository

Kelvin probe force microscopy work function characterization of transition metal oxide crystals under ongoing reduction and oxidation

pcg.skipToMenu

Kelvin probe force microscopy work function characterization of transition metal oxide crystals under ongoing reduction and oxidation

Show full item record

dc.contributor.author Wrana, Dominik [SAP14009727] pl
dc.contributor.author Cieślik, Karol [USOS175942] pl
dc.contributor.author Bełza, Wojciech [USOS147637] pl
dc.contributor.author Rodenbücher, Christian pl
dc.contributor.author Szot, Krzysztof pl
dc.contributor.author Krok, Franciszek [SAP11015621] pl
dc.date.accessioned 2019-09-17T12:13:01Z
dc.date.available 2019-09-17T12:13:01Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/82849
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kelvin probe force microscopy work function characterization of transition metal oxide crystals under ongoing reduction and oxidation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1596-1607 pl
dc.subject.en Kelvin probe force microscopy (KPFM) pl
dc.subject.en reduction and oxidation pl
dc.subject.en SrTiO_{3} pl
dc.subject.en TiO nanowires pl
dc.subject.en TiO/SrTiO_{3} heterostructure pl
dc.subject.en transition metal oxides pl
dc.subject.en work function pl
dc.description.volume 10 pl
dc.identifier.doi 10.3762/bjnano.10.155 pl
dc.identifier.eissn 2190-4286 pl
dc.title.journal Beilstein Journal of Nanotechnology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa