Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Kelvin probe force microscopy work function ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Wrana Dominik
Cieślik Karol
Bełza Wojciech
Rodenbücher, Christian
Szot, Krzysztof
Krok Franciszek

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wrana Dominik
Cieślik Karol
Bełza Wojciech
Rodenbücher, Christian
Szot, Krzysztof
Krok Franciszek

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wrana Dominik
Cieślik Karol
Bełza Wojciech
Rodenbücher, Christian
Szot, Krzysztof
Krok Franciszek