Jagiellonian University Repository

The role of an urban festival in public space : case study of the Light Move Festival in Łódź

The role of an urban festival in public space : case ...

Show full item record

dc.contributor.author Miśkowiec, Magdalena [SAPUSOS215031] pl
dc.date.accessioned 2019-09-17T06:30:57Z
dc.date.available 2019-09-17T06:30:57Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1508-1117 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/82770
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title The role of an urban festival in public space : case study of the Light Move Festival in Łódź pl
dc.title.alternative Rola festiwalu miejskiego w przestrzeni publicznej na przykładzie Light Move Festival w Łodzi pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-119 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 117-118 pl
dc.identifier.weblink http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/24093 pl
dc.identifier.weblink http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/24093/29_6_%5b107%5d-119_Mi%c5%9bkowiec%20M..pdf?sequence=1&isAllowed=y pl
dc.subject.pl festiwal miejski pl
dc.subject.pl przestrzeń publiczna pl
dc.subject.pl Light Move Festival pl
dc.subject.pl Łódź pl
dc.subject.en urban festival pl
dc.subject.en public spaces pl
dc.subject.en Light Move Festival pl
dc.subject.en Łódź pl
dc.description.number 29 pl
dc.identifier.doi 10.18778/1508-1117.29.06 pl
dc.identifier.eissn 2353-4826 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-09-04 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych