Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Magnetic trapping on an atom chipAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Bartoszek-Bober Dobrosława
Panaś Roman
Kawalec Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Bartoszek-Bober Dobrosława
Panaś Roman
Kawalec Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Bartoszek-Bober Dobrosława
Panaś Roman
Kawalec Tomasz