Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Scena pierwotnaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kawecki, Witold
Kosiński Dariusz
Wojciechowski, Jan Stanisław
Żukowska-Gardzińska, Dominika

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kawecki, Witold
Kosiński Dariusz
Wojciechowski, Jan Stanisław
Żukowska-Gardzińska, Dominika

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kawecki, Witold
Kosiński Dariusz
Wojciechowski, Jan Stanisław
Żukowska-Gardzińska, Dominika