Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

DyskusjaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Balcerzan, Herbert
Cicha Magdalena
Żebrowski, Rafał
Fiut Aleksander
Ligęza Wojciech
Cydzik, Stanisław
Mencwel, Andrzej
Toruńczyk, Barbara
Gautier, Brigitte
Kądziela, Paweł
Łukasiewicz, Jacek
Herbert, Katarzyna
Opacka-Walasek, Danuta
Mikołajczak, Małgorzata
Bryndza-Stabro Stanisław
Adamiec, Marek
Próchniak, Paweł
Gutowski, Wojciech
Wójcik, Tomasz
Ruszar, Józef Maria
Filipczuk, Michał
Wyka, Marta
Siemaszko, Piotr
Kalemba, Magdalena
Garbol, Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Balcerzan, Herbert
Cicha Magdalena
Żebrowski, Rafał
Fiut Aleksander
Ligęza Wojciech
Cydzik, Stanisław
Mencwel, Andrzej
Toruńczyk, Barbara
Gautier, Brigitte
Kądziela, Paweł
Łukasiewicz, Jacek
Herbert, Katarzyna
Opacka-Walasek, Danuta
Mikołajczak, Małgorzata
Bryndza-Stabro Stanisław
Adamiec, Marek
Próchniak, Paweł
Gutowski, Wojciech
Wójcik, Tomasz
Ruszar, Józef Maria
Filipczuk, Michał
Wyka, Marta
Siemaszko, Piotr
Kalemba, Magdalena
Garbol, Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Balcerzan, Herbert
Cicha Magdalena
Żebrowski, Rafał
Fiut Aleksander
Ligęza Wojciech
Cydzik, Stanisław
Mencwel, Andrzej
Toruńczyk, Barbara
Gautier, Brigitte
Kądziela, Paweł
Łukasiewicz, Jacek
Herbert, Katarzyna
Opacka-Walasek, Danuta
Mikołajczak, Małgorzata
Bryndza-Stabro Stanisław
Adamiec, Marek
Próchniak, Paweł
Gutowski, Wojciech
Wójcik, Tomasz
Ruszar, Józef Maria
Filipczuk, Michał
Wyka, Marta
Siemaszko, Piotr
Kalemba, Magdalena
Garbol, Tomasz