Jagiellonian University Repository

Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym

pcg.skipToMenu

Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Zimmermann, Jan [SAP11005767] pl
dc.contributor.author Folak, Łukasz [USOS113774] pl
dc.date.accessioned 2019-09-05T08:32:23Z
dc.date.available 2019-09-05T08:32:23Z
dc.date.submitted 2019-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81877
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym pl
dc.title.alternative The principle of proportionality in administrative law pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 385 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl zasady prawa dministracyjnego pl
dc.subject.pl zasada proporcjonalności pl
dc.subject.pl adekwatność celów i środków pl
dc.subject.pl ochrona praw i wolności pl
dc.subject.en the principles of administrative law pl
dc.subject.en the principle of proportionality pl
dc.subject.en adequacy of objectives and measures pl
dc.subject.en protection of rights and freedoms pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/160 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.contributor.reviewer Lipowicz, Irena pl
dc.contributor.reviewer Piątek, Wojciech pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright