Jagiellonian University Repository

Korona królów

pcg.skipToMenu

Korona królów

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2019-09-04T17:08:13Z
dc.date.available 2019-09-04T17:08:13Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1897-6867 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81837
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Korona królów pl
dc.title.alternative The crown of the kings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11 pl
dc.identifier.weblink http://www.dzielnica11.krakow.pl/kurier/kurier_2018_03.pdf#page=11 pl
dc.abstract.pl Tekst dotyczy telewizyjnego serialu historycznego (2018) pt. "Korona Królów", która dotyczy głównie dziejów Polski za czasow króla Kazimierza Wielkiego (1310-1370). W filmie jednym z bohaterow jest Jan Melsztyński (Jan z Melsztyna. zmarły 1380 lub 1381), założyciel wsi Wola Janowa k. Krakowa (1370), ojciec Remigiusza Melsztyńskiego, założyciela wsi Wola Rymkowa w 1364 (od XV wieku - zwanej Wolą Duchacką, obecnie - w południowej części Krakowa). pl
dc.abstract.en The text refers to the television historical series (2018) entitled "Crown of Kings", which mainly concerns the history of Poland during the time of King Casimir the Great (1310-1370). In the film, one of the heroes is Jan Melsztynski (Jan of Melsztyn, died 1380 or 1381), a founder of the village of Wola Janowa (=John's Will) near Cracow / Krakow (1370), father of Remigiusz Melsztynski, a founder of the village of Wola Rymkowa (=Rymek's Will) in 1364 (from the 15th century - called Wola Duchacka, now - in the southern part of Krakow). pl
dc.subject.pl serial filmowy Korona królów pl
dc.subject.pl serial historyczny pl
dc.subject.pl film telewizyjny pl
dc.subject.pl historia Polski pl
dc.subject.pl średniowiecze pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl kultura polska pl
dc.subject.en film series the Crown of the kings pl
dc.subject.en historical series pl
dc.subject.en television film pl
dc.subject.en history of Poland pl
dc.subject.en Middle Ages pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.subject.en Krakow pl
dc.subject.en Polish culture pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 3 (91) pl
dc.description.publication 0,04 pl
dc.title.journal Kurier pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-04 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa