Jagiellonian University Repository

Karol Wojtyła jak świat, czyli o świętym Papieżu Janie Pawle II Wielkim ukazanym w poezji i prozie : wstęp do antologii literackiej

Karol Wojtyła jak świat, czyli o świętym Papieżu ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa